Privacybeleid van CHC

CHC Helicopter respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Bij een bezoek aan de website wordt niet gevraagd om de persoonsgegevens van bezoekers, maar bezoekers kunnen wel vrijwillig gegevens zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres en postadres opgeven om persberichten en dergelijke van CHC te ontvangen.

CHC Helicopter zal opgegeven persoonsgegevens van bezoekers niet gratis of tegen betaling aan derden verschaffen, verkopen of in gebruik geven (behalve eventueel aan onze groepsmaatschappijen), tenzij openbaarmaking wettelijk is voorgeschreven.

Sollicitaties die via deze website worden gedaan, worden doorgestuurd naar de afdeling Human Resources en worden vertrouwelijk behandeld. CHC Helicopter dient voor bepaalde klanten cv's met basisgegevens van piloten en technici te overleggen in het kader van aanbestedingen en inspecties. Indien een sollicitant die via deze website informatie verschaft, door CHC Helicopter wordt aangenomen, kan die informatie aan klanten worden verschaft om te voldoen aan bovengenoemde verplichting.

CHC Helicopter heeft weliswaar naar haar oordeel effectieve maatregelen genomen om de persoonsgegevens van bezoekers te beschermen, maar zij kan niet garanderen dat die gegevens niet toch verloren gaan of oneigenlijk gebruikt of gewijzigd worden, aangezien op geen enkele wijze kan worden gewaarborgd dat via internet verstuurde informatie volledig geheim blijft. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enig gebruik van de gegevens door uzelf of door een derde.