Veilig onderweg. En veilig weer thuis.

Door onze mondiale aanwezigheid voelen wij ons eigenlijk op veel plaatsen ter wereld 'thuis'. In sommige gevallen maken wij zelfs al meer dan 50 jaar deel uit van de lokale gemeenschap. De mensen daar rekenen erop dat wij op uiteenlopende manieren onze betrokkenheid tonen en wij voelen en nemen die verantwoordelijkheid dan ook.

Medewerkers van CHC ondersteunen non-profit en andere maatschappelijke organisaties door financiële bijdragen, vrijwilligerswerk en andere activiteiten. De meeste bijdragen zijn gericht op mensen in achterstandsituaties—speciaal de mensen die het zelfs zonder primaire voorzieningen moeten stellen, zoals voedsel en een dak boven hun hoofd. Wij steunen ook organisaties die kinderen in moeilijkheden opvangen en instellingen die voorlichting geven over ziekten en deze proberen terug te dringen, zoals organisaties die zich inzetten voor kankeronderzoek.

De lokale CHC-teams beslissen op basis van de algemene bedrijfsrichtlijnen waar de steun naartoe gaat zodat onze gezamenlijke inspanningen optimaal effect sorteren. Die sfeer van vrijwilligheid en ondersteuning bevordert daarnaast de saamhorigheid tussen collega's en daarom hebben veel van onze maatschappelijke initiatieven een teamgericht karakter.

Als u meent dat wij op een van onze bedrijfslocaties iets voor uw organisatie kunnen betekenen, neem dan contact met ons op op via communications@chc.ca.