Pionier in de helikoptersector. Mondiale marktleider. Vormgever van de toekomst.

Gedurende onze hele historie zijn wij bezig geweest met het verkennen van nieuwe horizonnen—van gewasbesproeiing in British Columbia, Canada, tot aan het vervoer van passagiers naar de meest afgelegen boorlocaties in de Noordzee. Onze wortels gaan terug tot Okanagan Air Services, een gewasbesproeier die in 1947 is opgericht—hetzelfde jaar dat de eerste offshore-olieput werd geslagen op een locatie waar geen land te zien was. Onder de nieuwe naam Okanagan Helicopters en vanuit een andere vestigingplaats (Vancouver) ontwikkelde het bedrijf het eerste skid (wheel)-landingsgestel en vestigde het zijn reputatie als innovator binnen de sector.

Uit een fusie tussen Okanagan en twee andere helikopterbedrijven—Toronto Helicopters en Sealand Helicopters—is in 1987 uiteindelijk de Canadian Holding Company ontstaan, ofwel kort gezegd CHC. Sinds die tijd zijn wij door een combinatie van organische groei en strategische acquisities geleidelijk aan uitgegroeid tot het grootse servicebedrijf op helikoptergebied ter wereld en tot een toonaangevende speler op het gebied van offshoretransport, zoek- en reddingsoperaties en traumavluchten.

In 1994 fuseerde CHC met British International Helicopters en in 1999 werd de Noorse Helicopter Services Group overgenomen—de wortels van die twee ondernemingen dateren overigens ook al uit 1947. In 1999 nam CHC daarnaast Lloyd Helicopters over, een van de grootste helikopterbedrijven in Australië.

In 2004 werd de onderneming opgesplitst in twee afzonderlijke operationele divisies: Helicopter Services en Heli-One, de grootste en best toegeruste dienstverlener op het gebied van onderhoud, reparaties en inspecties van helikopters (maintenance, repair and overhaul of MRO). In 2008 werd CHC overgenomen door First Reserve Corporation, waarna een ambitieuze herstructurering van het hele bedrijf in gang werd gezet. Doel van die herstructurering: het creëren van een optimale meerwaarde voor klanten en overige stakeholders door een sterke, winstgevende groei en het voortzetten van de toonaangevende rol van CHC binnen de sector.

In tientallen landen over de hele wereld zetten CHC-medewerkers zich in voor de veiligheid van klanten, collega's, zichzelf en alle andere mensen waarmee zij tijdens hun werk te maken krijgen. De helikopters en bemanningen van CHC vervoeren jaarlijks meer dan één miljoen passagiers, waarbij al onze medewerkers maar één doel voor ogen hebben: het ondersteunen van onze passagiers om grenzen te verleggen, meer werk te verzetten en weer veilig thuis te komen.