Het CHC-team: een buitengewone combinatie van talent, passie en ervaring

Elke dag zijn er duizenden CHC-medewerkers over de hele wereld actief om onze horizon nog meer te verbreden en een nog grotere veiligheid en meerwaarde te creëren bij het verlenen van onze helikopterservices. Dat CHC zo hoog staat aangeschreven bij haar klanten en dat wij zowel collectief als individueel zo succesvol zijn, is vooral te danken aan de buitengewone combinatie van ervaring, talent, passie en constante kwaliteit die wij ten toon spreiden bij alles wat we doen—van vliegen, onderhoud en reparaties tot de ondersteunende functies binnen ons bedrijf.

Onze bedrijfscultuur is gericht op het leveren van optimale prestaties overal ter wereld waarbij aspecten als talent, opleiding, vertrouwen en technologische vernieuwing fundamenteel zijn. Wij stimuleren ideologische en culturele diversiteit en innovatieve ideeën. Daarnaast vinden wij leiderschap op elk niveau van groot belang en belonen wij onze mensen op basis van hun prestaties. Wij hechten als organisatie bovendien bijzonder veel waarde aan gelijke kansen voor iedereen.

Het streven van CHC is erop gericht om haar klanten een optimale service met een toegevoegde waarde te verlenen op basis van veiligheid, efficiëntie en hoogwaardige systemen en processen op het gebied van zowel de luchtvaart als de bedrijfsvoering. Als jij over de capaciteiten beschikt om onze klanten te helpen grenzen te verleggen, meer werk te verzetten en weer veilig thuis te komen, neem dan contact met ons op (in het Engels a.u.b.).