Veiligheid: een cultuur, een missie, onze manier van werken.

Ons idee van veiligheid gaat uit van een eenvoudige, maar ambitieuze en brede inspanningsverplichting: het voorkomen van risico's voor mensen, eigendommen en het milieu. Deze aanpak wordt ondersteund door een ongeëvenaarde veiligheidsinfrastructuur die zich uitstrekt tot elke werknemer, elk continent en elk aspect van de grootste onderneming op het gebied van helikopterservices ter wereld.

Dankzij geavanceerde trainingsprogramma's, de beste onderhoudspraktijken en baanbrekende technologieën in combinatie met een bedrijfscultuur waarin veiligheid centraal staat, hebben wij in onze sector een unieke staat van dienst op het gebied van veiligheid opgebouwd. Volgens het International Helicopter Safety Team (IHST) is ons ongevallenpercentage in het offshore transport acht keer beter dan het algemene gemiddelde in deze sector. Het totale ongevallenpercentage van ons bedrijf bedraagt slechts een fractie van wat gebruikelijk is binnen de mondiale burgerluchtvaart.

Wij beschikken over een eersteklas Safety and Quality Management System (SMS) dat een geïntegreerd onderdeel van het bedrijfsplan van CHC vormt. Elk teamlid is bevoegd om onveilige praktijken en procedures in kaart te brengen, te rapporteren en te corrigeren. Alle werknemers waar ook ter wereld maken gebruik van één systeem voor het rapporteren en analyseren van incidenten. Door het inventariseren van vaak voorkomende risico's kunnen incidenten worden voorkomen en worden de gevolgen van incidenten voor onze mensen en ons bedrijf gereduceerd.

De effectiviteit van het SMS wordt nog verder versterkt door de grote waarde die wij hechten aan het ontwikkelen en uitwisselen van beste praktijken binnen zowel het vliegtuig- als het helikoptersegment. Om dit mogelijk te maken, onderhouden wij nauwe contacten met uiteenlopende organisaties binnen de sector, zoals het IHST.

Daarnaast ondersteunen wij samenwerkingsprojecten binnen de branche gericht op bestaande en nieuwe systemen, instrumenten en initiatieven op veiligheidsgebied. Onze jaarlijkse Safety & Quality Summit brengt honderden veiligheidsexperts bij elkaar om veiligheidsinnovaties vanuit de mondiale helikopterindustrie te bespreken en uit te wisselen.