Baanbrekende technologieën: om het beste nóg beter te maken

De beste mensen worden nog beter indien zij constant de beschikking hebben over geavanceerde technologieën. Daarnaast dragen nieuwe technologieën bij tot efficiëntere werkwijzen, een grotere klanttevredenheid en nog veiligere procedures—de belangrijkste factor binnen de bedrijfsvoering van CHC.

Veel technologieën zijn volledig nieuw, terwijl bij andere technologieën een innovatief gebruik van bestaande informatie wordt gemaakt. Onze commitment om die technologieën in kaart te brengen, te ontwikkelen en toe te passen, richt zich op het volledige scala van ontwerpgerelateerde veiligheidsvoorschriften en -verbeteringen. Enkele voorbeelden: de controle van vluchtgegevens (flight-data monitoring of FDM); controlesystemen voor de technische staat van onderhoud en de inzet van helikopters (health and usage monitoring systems of HUMS); controlesystemen voor de motoren en trillingen; systemen voor topografische informatie en daaraan gerelateerde waarschuwingsignalen; en tracking en communicatie per satelliet.

Het geïntegreerde mondiale Operations Center van CHC in de buurt van Dallas, Texas, levert een bijdrage aan een versnelde integratie van geavanceerde tools, systemen en processen ten behoeve van de ondersteuning van specifieke vluchtoperaties, onderhoud en technische ondersteuning: 24 uur per dag en elke dag weer.

Tot de recente voorbeelden van die geavanceerde technologieën die binnen de wereldwijde operaties van CHC zijn geïmplementeerd, behoren:

Airline Information Management System (AIMS)

Planningsoftware voor het inroosteren van bemanningen (inclusief automatische indelingen), het maken van reisschema's, opleidings- en kostenbeheer, operationele controles e.d. AIMS is een voorbeeld van een toepassing op basis van best practice in de luchtvaartsector.

Automated Maintenance and Overhaul System (AMOS)

AMOS is een veelomvattend, volledig geïntegreerd softwarepakket ten behoeve van de coördinatie van onderhoud, technische werkzaamheden en logistieke activiteiten voor onze wijdverspreide mondiale organisatie.

Electronic Flight Bag (EFB)

De Electronic Flight Bag (EFB) vervangt de traditionele papieren administratie en integreert de pilootlogboeken, vluchtprocedures en andere aanverwante essentiële documenten op een tablet computer of andere mobiele apparaten. Naast het terugdringen van het gewicht in de cockpit omdat "hard copy" handboeken overbodig zijn geworden, zorgen de EFB's voor accuratere informatie en een snelle wereldwijde update van essentiële informatie. Bovendien wordt op deze manier de datakwaliteit verbeterd die onontbeerlijk is voor preventieve onderhoudsactiviteiten.